Timpesti e Bunazzi – La Genga Pietro


POESIE
A la musa  –  A li tirruristi  –   A lu ncigneri Abruzzu  –   Cainu –   Dilusioni   –   Epidemia  –   Nquinamentu  –   L’amuri  –   Li me versi


Pietro La Genga – É un personaggio fantastico, unico nel suo genere, poeta del più appassionato afflato. É un poeta di una vocazione tipica degli uomini sinceri, semplici, onesti, sognanti, che tolgono dal loro “sacco” il migliore dello spirito, dell’animo, e lo offrono generosamente perché si possa partecipare alla loro gioia, ai palpitanti viaggi nel cosmo della divina Musa.

Leggiamolo, di verso in verso, in questo saggio poetico, dentro un arco ideale che si apre splendente di luci, a compasso, tra gli ulivi e i mandorli in fiore della dolce terra di Sicilia. La Genga in questo libro ha saputo vestire di verità e bellezza i suoi personaggi con rara efficacia, seguendo la via maestra delle classiche forme, senza ascoltare il canto delle sirene negatrici del metro e della rima.

Per la varietà degli argomenti trattati e per i colori usati nel riprodurre le scene della vita isolana piena di splendori e di miserie.

Non occorre essere critici di professione per valutare la poesia di Pietro La Genga. Anzi, direi che meno lo si è, più si riuscirà a comprenderne scevri da preoccupazioni professionali la bellezza, l’impulsiva ispirazione, il messaggio.

Negli uomini e nelle cose che lo circondano; negli avvenimenti umani come nelle naturali calamità; nel dinamico susseguirsi delle vicende sociali, Pietro La Genga, con profondo intuito ed innata delicatezza, sa leggere i segni e svelare i misteri.

Ora con sarcasmo, ora con umorismo, ora con pacata e sofferta pena, sempre in una forma elegante, il poeta ha qualcosa da dire agli uomini del nostro tempo: nonostante tutto e malgrado la proterva volontà di male che si esprime nei vizi individuali e nelle angosce sociali, vizi e angosce che vengono denunciati e condannati , questa “aiola del male” resta sempre meravigliosa.

Lo potrebbe divenire di più, tuttavia, se in opposizione alle cose sconcertanti (a lu “munnu riversu”) gli uomini assumessero l’impegno morale della virtù.

 


.
.
.
.
.

A LA MUSA

Tu ha’statu sempri l’unicu cunfortu
di la me vita. Quannu tu nun veni,
mi sentu veramenti mezzu mortu.
Tu nun lu sai quantu ti vogghiu beni.
Quannu mi duni l’ispirazioni,
quannu m’attiri cu li to’ducizzi,
mi scordu di lu munnu li passioni,
mi scordu di lu munnu li ricchizzi.
E cuntemplu lu suli scintillanti,
l’irvuzza e li ciuriddi di li prati,
lu mari cu dda scuma affascinanti
e cantu a sti biddizzi sterminati…
E mentri cantu cu gioia e surrisu
mi pari chi mi trovu ‘n Paradisu!

TORNA SU

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

A LI TIRRURISTI

O tirruristi senza pintimenti,
chi la vita ‘un suliti calculari,
d’unni viniti nun m’importa nenti,
finitila, vi pregu, di sparari!
Aviti fattu straggi di cuntinu
a l’airuporti di tanti città:
a Malta, a Vienna, a Roma Fiumicinu,
mustrannu vostra gran marvaggità!…
Si la Russia e l’America la manu,
nun si dùnanu e lèvanu ssi rissi
la cara Paci fujrà luntanu
e avremu ‘na trimenna Apocalissi!

TORNA SU

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

A LU NCIGNERI ABRUZZU

Caru cullega miu, pueta natu,
com’è chi Tu putisti abbannunari
la bedda Musa chi t’avia allattatu
e bona fama ti sulìa dari?
Pensu a dda puisia quannu surdatu
Nni la fridda Pavia ti nni isti a stari
e di Sicilia figghiu nnamuratu
lu suli ti vulivi carricarì!
Comu Carducci cun biccheri a latu
di bonu vinu chi tifa ispirari,
lu viulinu chi teni appizzatu
scìnnilu prestu e mèttiti a sunari:
càntami chistu munnu sciaguratu
chi è sempri tortu e nun si pò addrizzari!

TORNA SU

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

CAINU

Lu jornu chi ddu nfami di Cainu
livau di mmezzu a sofratuzzu Abeli,
una vuci gridau: “Bruttu assassinu!”
Era Diu chi lu vitti di li celi
e chi ci dissi ancora: “Vinnicatu
sarà to frati e agghiuttirai tu feli”
Ed iddu curri tuttu cummigghiatu
di peddi d’ursu, mmezzu la timpesta,
senza pigghìari tanticchia di ciatu.
Cala la notti… Sappoja la testa
supra ‘na petra, ma nun pò durmiri
picchì nill’ummira orribili e funesta
un occhiu granni vidi cumpariri,
chi fissu lu talìa. Giarnu e trimanti
dintra lu mari vurrìa scumpariri!
Surgi l’aurora. A un ciumi murmuranti
s’avvicina, si cala, vivi un pocu
ed eccu un occhiu azzurru pi davanti!
Senza spiranza curri in ogni locu;
trasi dintra ‘na tenna d’un villaggìu
ed eccu un occhiu russu comu focu!
E curri pi cent’anni omu sarvaggiu
chi si macchiau di sangu! … Ntra ‘na turri
diferru iddu s’ammuccia … Ed ha curaggiu!
Ma l’occhiu ddà lu segui ed iddu curri
e mpazzutu si nfila ntra un crafocchiu
e mentri grida: “Ahimè! cu mi succurri?”
Onniputenti ddà lu guarda l’Occhiu!

TORNA SU

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

DILUSIONI

Nta ‘n agnuni d’un vecchiu macasenu
avìa lassatu un piattu di furmentu
mpastatu cu lu caciu e lu vilenu
picchì li surci nun davanu abbentu.
Doppu un misi lu ivu a taliari
e vitti tanti cosi curiusi
nni ddu piattu furmiculiari:
eranu vermi virdi, vilinusi
Curpitu di ‘na dilusioni
mi vinni ‘n menti sta riflissioni:
Si aria e cibbi ‘nquinati ristirannu,
genti, comu ddi vermi, nascirannu!

TORNA SU

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

EPIDEMIA

Di sti tempi scuppiau n’epidemia
cchiù peggiu ancora di la scarlatina:
ognunu volifari puisia
e scrivi versi di sira e matina.
É divintata ‘na vera mania
e tutti sunnufoddi di catina.
Qualchi pueta pi lu troppu stentu
è già curcatu cu l’esaurimentu.

TORNA SU

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

NQUINAMENTU

Spiriu lu virdi slpèndidu
chi dava ogni cuntentu
e a lu so postu sùbitu
si vitti lu cimentu
Lu mari ch’era limpidu
azzurru ed invitanti
lordu è di nafta e fùinu
li pisci e li bagnanti
China di fumu è l’aria,
l’aria chi rispiramu.
Si un mali pò ni sbòmmica…
’n sacchetta la pigghiamu!

TORNA SU

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

L’AMURI

Putenza indiscrivibili è l’amuri
chi teni unitu tuttu l’universu.
Comu lu suli dà luci e caluri.
Nàscinu pi l’amuri in ogni istanti
omini, armali, pianti, irvuzzi e ciuri.
Si l’amuri è suavi sintimentu
chi renni l’omu bonu,
allèghiru e cuntentu,
comu sempri s’è dittu,
st’amuri è binidittu.
Ma si l’amuri è forti passioni,
iratu mari chi mai nun si carma,
chi alluntana da Diu, chi danna l’arma,
chi spinci a lu delittu,
st’amurí è mmalidittu!

TORNA SU

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

LI ME VERSI

Lucenti comu li stiddi di lu celu,
friddi comu lu jelu,
caudi comu lu suli,
aperti comu lu gírasuli,
chiusi comu li castagni,
puri comu la surgiva di li muntagni,
funnuti comu li radici,
nìuri comu la pici,
forti comu li pitruna,
canori comu li calanniruna,
puncenti comu li zabbari,
scueti comu l’unni di lu mari,
piacevuli comu lu pitrusinu,
ciaurusi comu lu gersuminu
chi vinci tutti li ciuri di lu jardinu.

TORNA SU

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.