PREFAZIONE

PREMESSA

POESIE

Mali antichi e favuli muderniLa paci

 

NOTE BIOGRAFICHE

Calogero Oddolu baruni Oddu, nacque a Sambuca Zabut nel 1900 ed è morto a Palermo nel 1987 ho avuto un incontro con lui pochi mesi prima della sua morte. Sorridente, affabile, egli mi accolse nel suo studio nella sua casa di Palermo dove parlammo a lungo di poesia, la grande passione della sua vita. E’ vero egli si sentiva un sopravvissuto al suo tempo, il testimone attento di un periodo storico che affrontò sempre con l’ironia tipica del siciliano colto. Di lui è rimasta la raccolta di poesie edite dalla Voce dal titolo Vurria.

 


 

PREFAZIONE
Quella della poesia è un’arte nobile e potente. Quando è vera, non conosce confini, non ha età, dura eterna. Si volge al presente, rispecchia il passato e profetizza il futuro. Nasce da un entusiasmo, da un impeto, da un furore divino 

 

 


PREMESSA

Esistono due modi di capire, comprendere: uno che riguarda la mente ed è un sapere intellettuale, freddo ed astratto ed uno che riguarda l’esperienza di tutto il corpo e l’anima, un sapere che è vita e che impegna tutta la persona.

 

Lic Clo


POESIE

.

.

.

.

.

MALI ANTICHI E FAVULI MUDERNI

L’amuri versu l’isula

dunni chi semu nati

spissu nni fa ‘ntravidiri

u regnu di li fati.

.

Comincia la Rinascita,

nni vonnu beni tutti.

Di libertà ciuriscinu

li disiati frutti;

.

insolitu spittaculu:

finiu la manciatura,

nun c’è chiù birbantisimu,

né stentu, né malura!

.

”Eccu compagni prosperi,

pagannu pochi tassi,

e lu cummerciu libiru

esenti di sconquassi.

.

Pi ntrallazzisti e soci,

tutti disoccupati,

è tempu di quaresima,

poverini sventurati!

.

La robba mircatissima,

lu populu travagghia,

li spatajoòi e simili

nun ponnu fari pagghia.

.

E’ sicura la renditae

e lu consulidatu,

ripigghia la fiducia

lu titulu di Statu.

.

Cu è chi cci po’ cridiri?

È veru?…e comu fu?

Fu sonnu, Catarina

Nun ci pinsamu cchiù.

.

 

 

 

 

torna all’indice

.

.

.


LA PACI

O Paci disiata di la genti,

‘ntra nenti ti livasti di davanti!

Ora ti chiama ognunu e nun ci senti

E d’affacciari pari ca ti scanti;

sai beni chi ti chiamanu pi truccu

e nun t’arrassi chiù di lu giuccu.

.

Ognunu dici chi ti voli beni

e ‘ntantu s’accanisci ‘nta la zuffa;

cu l’arma, cu lu cori la susteni,

è chinu di grattuna e nun si stuffa;

stu beni chi ti vonnu, assai riversu,

ora minaccia tuttu l’universu.

.

Dunni ti trovi! Supra quali scogghiu,

ora t’hannu misu a lu sbaragliu?

nni la tò lampa dura ancora l’ogghiu?

lu meccu è troppu curtu, nun cìè sbagghiu,

ma di rimediari nuddu pensa

picchì manca lu sennu e la prudenza.

.

“stu tempu certamente nun po’ durari,

ritorna lu cummerciu, l’abbunnanza,

lu travagghiu sicuru, li dinari”,

ognunu dici, e campa di speranza.

Ma quannu pari tuttu sistimatu,

svampa lu focu supra n’autru latu.

.

Summa la nostra vita chi diventa?

Ora s’ainchi e ora si svacanta;

mmezzu di milli trivuli si stenta,

si si movi ‘na pampina, si scanta;

un jornu semu vivi, un jornu morti,

oh ch’è retica e nivura sta sooooorti!

.

vurria lu munnu chinu d’alligrizza,

ognunu aviri china la visazza,

l’uni pi l’autru nun pruvari stizza

e senza disprizzaricci la razza;

mmezzu di bicchirati e di fistini,

cu li testi sireni e panzi chini!

.

Chi servi, caminannu pi la strata,

vidimi genti stanca e suffirenti,

chi passa la so vita siddiata

e campa notti e jornu fra li stenti?

Chi cosa tristi e comu si sta mali:

 

Perciò nun sentu chiù li campagnoli

iri giranno a fari sirinati,

cu flauti, cu chitarri e cu violi

pi risbigghiari li so nnamurati

finestri chiusi, silenziu prufunnu,

amuri un si fa chiù. Finiu lu munnu.

.

.

.

.

torna all’indice

.

.

.

.

.

.

.

.

FANTASIE NOTTURNE

Tanti voti, duranti la nuttata,

mi’duvigghiu, e nun capisciu picchì,

mi votu supra l’autra latata

e restu nautru pocu d’accussì,

mi mettu a pinsari e ripinsari

li cosi fatti a chiddi chi aju a fari.

Penzu si duranti la jumata

realizzavu tanti cosi boni;

quannu nnì fazzu qualc’una sbagghìata

provu ‘na grossa murtificazioni:

parissi comu quannu mi cunfessu,

rìpinzannu li cosi tra mia stessu.

Poi penzu a tutta chidda genti

chi soffri notti e ghiornu a lu spitali,

li vulissi curari tempu a nenti

e a li sò casi falli riturnari:

p’aiutari a cù soffri e spasimìa

dassi deci anni,di la vita mia.

Vulissi realizzari milli cosi

cu la forza di la mè fantasìa

vulissí regalari tanti rosi

a cu lotta pi la paci comu a mìa,

poi … chiudu l’occhi e m’addummisciu,

senza chi mancu lu capisciu.

torna all’indice